• Силикон или така нареченият силиконов каучук ,за куфарите се използва  синтетичен
  • Водонепромокаемост (хидрофобия)
  • Издръжливост от  ултравиолетовата светлина
  • Твърдост
  • Добра изолационност
  • Силикон (на английски: silicone) е наименованието на клас полимерни материали. Силиконите могат да имат течна, желеобразна, каучукоподобна или твърда консистенция, с разнообразни приложения, най-популярни като в медицински ,така и лепила, смазочни, електроизолационни и хидроизолационни материали в строителството и машиностроенето.
  • Първият масово произвеждан силикон е бутадиеновият. За подобряване свойствата на каучука, освен вулканизатор (сяра), към него при производството му се добавят и други съставки, като ускорители и активатори на вулканизацията, забавители, омекотители, противостарители, пълнители и оцветители.